Υποψήφιοι

ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΑΝΒΑΡ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΡΑΓΓΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΟΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΚΑΡΑΣ
ΛΑΝΤΑ ΣΑΠΚΟΒΑ
ΠΑΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΥΣΑ)