Το Όραμα μας

1

Μια Περιφέρεια που υπερβαίνει τα όρια της τυπικής διαχείρισης και επαναπροσδιορίζει τον κοινωνικό και αναπτυξιακό της ρόλο, ως αυτόνομου και αποκεντρωμένου θεσμού δημοκρατίας.

2

Μια Περιφέρεια δυναμικός παράγοντας οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή.

3

Μια Περιφέρεια που θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία με κοινωνικό πρόσημο.

4

Μια Περιφέρεια που απέναντι στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό υψώνει τα τείχη μιας ισχυρής «ταυτότητας» που δεν κινδυνεύει από την επαφή με το διαφορετικό, αλλά μπορεί να συμπορευτεί μαζί του ειρηνικά.

10Years of Experience
38Professional Staff
125Awesome Clients
450Finished Projects