ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-Πρόεδρος της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου Ελπίδα