ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Ενεργός πολίτης, μαχόμενος δικηγόρος. Νομική Σχολή ΑΠΘ.
Μεταπτυχιακά στο Ποινικό Δίκαιο. Πρ. Πρόεδρος ΔΣΘ.
Ίδρυσε το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». Ενίσχυσε τη
συνεργασία μεταξύ των δικηγόρων των Βαλκανίων.
Αντιπρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Καλαμαριάς. Συμμετείχε στους
αγώνες για την απόδοση του «Κόδρα» και άλλων δημόσιων
χώρων της Καλαμαριάς («Καπναποθήκες») στην τοπική
κοινωνία. Μέλος ΔΣ ΟΑΣΘ. Ανέδειξε το πρόβλημα της
αδικαιολόγητης προσαύξησης της τιμής των εισιτηρίων εντός των
λεωφορείων με 10 λεπτά, που καταργήθηκε από τη σημερινή
κυβέρνηση.
Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Συλλόγου «ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ για την
ΕΙΡΗΝΗ, τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και τη ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ στα
ΒΑΛΚΑΝΙΑ»
Συμμετέχει στην «Επιτροπή Ανάδειξης του Έργου του Γιάννη
Πασαλίδη». Άμισθος νομικός σύμβουλος του «ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ».
Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά.