ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ονοματεπώνυμο ΑΝΔΡΈΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
Διεύθυνση 49 ΠΥΘΑΓΟΡΑ 55236 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο 6944344639 – 2310 263545
Τηλεομοιοτυπία 2310263815
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο amourati@otenet.gr
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
– Απόφοιτος Ιατρικής σχολής ΑΠΘ
– Ειδικότητα Πλαστικής Χειρουργικής.
– Μετεκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Wesseling/Koln- Germany
– Διδάκτωρ Ιατρικής σχολής ΑΠΘ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΠΕΙΡΑ:
– Ελεύθερος επαγγελματίας Πλαστικός Χειρουργός .Ιατρικό κέντρο Πλαστικής και
Επανορθωτικής Χειρουργικής: Αγίας Σοφίας 29 Θεσσαλονίκη.
-τ. Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής (ΙΔΑΧ) στα Γ. Νοσοκομεία, Παναγία, Άγιος Παύλος
και Παπανικολάου.

– Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής
Της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής( IPRAS) και( ESPRAS
-Μέλος Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου.
-Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.