ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΦΚΑ –
ΓΓ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΙΚΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ