ΠΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Γεννήθηκα στο Ν.Σκοπό Σερρών.
Φοίτησα στο Α’ Γυμνάσιο Αρρένων Σερρών.
Πέρασα στην Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης και αποφοίτησα
το 1982.
Μετά τη θητεία μου στο στρατό διορίστηκα στο Υπουργείο
Γεωργίας.
Παράλληλα από τα μαθητικά μου χρόνια ανέπτυξα, κοινωνική
(ΑΝΤΙ ΤΑΠ, ΚΕΘΙΣ), αλλά κυρίως πολιτιστική δράση ως
μέλος της Θρακικής Εστίας και πρόεδρος για χρόνια του
«ΟΡΦΕΑ» Νέου Σκοπού.
Σήμερα συνεχίζω να είμαι υπάλληλος του Υπουργείου
Γεωργίας (Κέντρο Σποροπαραγωγής) και ταυτόχρονα Πρόεδρος
στον Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδος Σερρών.