ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γεννήθηκε το 1985
και τελείωσε το Γυμνάσιο και Λύκειο στη Σκύδρα. Πτυχιούχος του τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (2004-2008).
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Executive MBA) στο University
of Graduate Studies in Management Monarch (UGSM), Business School,
Ελβετία (2012-2013). Μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (LLM) στο
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), Κύπρος 2013-2015. Σε εξέλιξη είναι
οι προπτυχιακές σπουδές του στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΑΠΕ),
(2004-ως σήμερα) και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο University of Graduate
Studies in Management Monarch (UGSM), (2012-ως σήμερα) Business
School, Ελβετία, Διδακτορικό στη Φιλοσοφία (PhD) των Διεθνών
Επιχειρήσεων. Γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά).

Εργάστηκε το 2005 – 2011 σε συνεταιριστικές οργανώσεις (Α.Σ.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ και στον Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ). Από τις
αρχές του 2012 έως και τον Μάιο του 2015 εργάστηκε στην εταιρία
εμπορίας φρούτων ¨ΠΕΤΡΑΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.¨ Από τον Μάιο του 2015 έως και
σήμερα εργάζεται στην Εταιρία Διαχείρισης Εφοδιαστικών Αλυσίδων
¨ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. LOGISTICS¨
Είναι συνιδρυτής και διαχειριστής της εταιρίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στην Σκύδρα του
και έχει αναγνωριστεί ως πρωτοβάθμιος Φορέας ΟΣΔΕ από το ΥΠΑΑΤ και
τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες και
ιδιώτες, και υλοποιεί μελέτες του ΠΑΑ.